Truy cập nội dung luôn
Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cập nhật đến ngày...

Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cập nhật đến ngày...(21/10/2021)

UBND tỉnh vừa ra Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cập...

Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cập nhật đến ngày...

Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cập nhật đến ngày...(20/10/2021)

UBND tỉnh vừa ra Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cập...

Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cập nhật đến ngày...

Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cập nhật đến ngày...(19/10/2021)

UBND tỉnh vừa ra Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cập...

Bắc Giang: Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, dân cư

Bắc Giang: Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, dân cư(19/10/2021)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các Sở, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện,...

Tăng cường quản lý công trình phía sau hai dãy nhà tại các khu đô thị, khu dân cư

Tăng cường quản lý công trình phía sau hai dãy nhà tại các khu đô thị, khu dân cư(19/10/2021)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các Sở, đơn vị và UBND các huyện, thành phố...

Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cập nhật đến ngày...

Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cập nhật đến ngày...(18/10/2021)

UBND tỉnh vừa ra Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cập...

Bộ VHTT&DL hướng dẫn việc đưa du lịch, giải trí hoạt động trở lại

Bộ VHTT&DL hướng dẫn việc đưa du lịch, giải trí hoạt động trở lại(21/10/2021)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm...

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân(20/10/2021)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1739/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu...

Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Bắc Giang mở rộng cầu Như Nguyệt

Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Bắc Giang mở rộng cầu Như Nguyệt(20/10/2021)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 1390/TTg-CN đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư xây dựng mở...

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững(19/10/2021)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các...

Chính phủ phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN

Chính phủ phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN(18/10/2021)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 18/10/2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch...

Theo dõi chặt chẽ người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-19 vừa hết giãn cách

Theo dõi chặt chẽ người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-19 vừa hết giãn cách(15/10/2021)

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giám sát người...

18 chỉ tiêu, 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

18 chỉ tiêu, 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021(19/01/2021)

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội...

18 chỉ tiêu, 9 giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025

18 chỉ tiêu, 9 giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025(15/12/2020)

5 năm qua, kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh Bắc Giang đạt được nhiều thành tựu quan trọng; thế...

17 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2020

17 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2020(02/01/2020)

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kết thúc nhiệm kỳ và kế hoạch phát triển KT-XH 5...

Phấn đấu Bắc Giang là một trong những trung tâm công nghiệp trong khu vực

Phấn đấu Bắc Giang là một trong những trung tâm công nghiệp trong khu vực(15/10/2018)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển công nghiệp trên địa...

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 1 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 1 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên(20/10/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị...

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 1 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 1 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên(20/10/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị...

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu thể thao huyện Tân Yên

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu thể thao huyện Tân Yên(20/10/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu...

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tại xã Tiền Phong và xã Đồng Sơn

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tại xã Tiền Phong và xã Đồng Sơn(13/10/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô...

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Nam thị trấn Thắng

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Nam thị trấn Thắng(12/10/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô...

Bắc Giang: Phê duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh

Bắc Giang: Phê duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh(07/10/2021)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh...

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...(11/09/2021)

Ngày 07/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 950/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Bắc Giang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Bắc Giang(17/08/2021)

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT   1-Tài sản đấu giá: ...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Hiệp Hòa và Việt Yên

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Hiệp Hòa và Việt Yên(04/08/2021)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1. Huyện Hiệp Hòa: - Tài sản đấu giá: ...

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang(24/06/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về việc phê duyệt chủ...

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng, huyện Lạng Giang

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng, huyện Lạng Giang(07/05/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 về việc phê duyệt chủ...

Phê duyệt Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên

Phê duyệt Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên(26/04/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội dành...

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 3 thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh...

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 3 thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh...(25/03/2021)

Tên bên mời thầu: UBND huyện Lục Nam Tên dự án: Khu đô thị số 3, thị trấn Đồi Ngô, huyện...

Ngành Công Thương cần nâng cao chất lượng tham mưu, tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Ngành Công Thương cần nâng cao chất lượng tham mưu, tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp(21/10/2021)

Sáng ngày 21/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương làm việc với Sở Công Thương về tình hình, kết...

Kỷ niệm 60 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang

Kỷ niệm 60 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang(19/10/2021)

Sáng ngày 19/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bắc Giang tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập...

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp(18/10/2021)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5475/UBND-NC ngày 18/10/2021 về thời gian tiếp nhận...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương thăm và chúc mừng 45 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Nước sạch...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương thăm và chúc mừng 45 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Nước sạch...(18/10/2021)

Nhân kỷ niệm 45 ngày thành lập Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang (18/10/1976 - 18/10/2021),...

Bắc Giang: Tuyển dụng 73 chỉ tiêu công chức năm 2021

Bắc Giang: Tuyển dụng 73 chỉ tiêu công chức năm 2021(18/10/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 518/KH-UBND về việc thi tuyển công chức năm 2021.

Yên Dũng: Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông đảm bảo thời vụ sản xuất

Yên Dũng: Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông đảm bảo thời vụ sản xuất(21/10/2021)

Thời gian qua, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Mùa,...

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 1 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 1 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên(20/10/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị...

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 1 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 1 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên(20/10/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị...

Lạng Giang: Tháng 10, tai nạn giao thông giảm số vụ, số người chết

Lạng Giang: Tháng 10, tai nạn giao thông giảm số vụ, số người chết(18/10/2021)

Trong tháng 10/2021, toàn huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm chết...

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tại xã Tiền Phong và xã Đồng Sơn

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tại xã Tiền Phong và xã Đồng Sơn(13/10/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô...